BAŞKANDAN

Endüstri devrimiyle birlikte insanlar kullandıkları araçların mantığını da kavramak istediler. Bu amaçla ilk bilim müzeleri 19. yüzyılın sonlarında oluşturulmaya başlandı. Bir bilim ve siyaset adamı olan J. Stuart Mill, bilimsel metodolojisinin tamamen deneye dayalı olduğunu ve bunda amacın kişiye bilimsel ve teknolojik mantığı kavratmak olduğunu ifade eder. Bunun da ancak izleyici olmak yerine bilime doğrudan katılımla mümkün olduğunu söyler. İşte hazırlanan bilim sergileri de bireylere bu yönde büyük katkılar sağlayacaktır. Bu disiplin etrafında şekillenen bilim müzeleri zamanla daha da güçlü hale gelmiş, gelişen teknoloji ile birlikte iyice güçlenerek "Bilim Merkezi" kavramı doğmuştur.

İçinde yaşadığımız dünyada her gün karşı karşıya bulunduğumuz olayların nedenini kaçımız tam olarak biliyor ya da anlıyoruz. Oğrenime başladığımız ilk günden bu yana hepsi kitaplarda açıklayıcı birer cümle olarak kalan olayları ilgimiz dışındaysa hiçbir zaman tam olarak öğrenememişizdir. Şimşek çakar, güneş tutulur ya da balon uçar. Bunları hayatın monoton olayları olarak kanıksamış, okuduğumuz cümleleri belki hatırlamış, belki hatırlamamışızdır. Yani bu türden okuduğumuz kitaplardaki bilgiler bizi çoğu zaman merak etmeye ve araştırmaya yöneltmemiştir bile. Oysa görerek, duyarak, dokunarak yani hissederek ve özümseyerek öğrendiğimiz bilgiler unutulmamış ve zihnimizde kalıcılığını sürdürmüştür.

Çağımızda gençlerimizin hazır ve kolay olanı tercih etmek gibi pragmatist bir eğilime sahip olmaları akademik başarıyı olumsuz etkilemekte ve gençlerimizi bilimsel gelişmelerin uzağında tutmaktadır. Bu nedenle en kısa sürede Çekmeköylü gençlerimize kazandırmayı planladığımız Bilim Merkeziyle bilimi izleyen değil üreten ve yaşayan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kurulacak Bilim Merkezi her şeyden önce ilçemizde ve Istanbul'da bilim okuryazarlığı seviyesinin yükselmesine de büyük katkı sağlayacaktır. Bilim Merkezi her yaştan ziyaretçisinin bilimi deneyimlemesini ve doğanın temel işleyiş yasasını anlamasını sağlamış olacaktır. Bilimin sihirli dünyasına yolculuk yapan her yaştan ziyaretçi için yeni ufuklar açılacaktır. özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin Bilim Merkezimizı ziyaret etmeleri kendi başlarına karar verebilen, sorumluluk sahibi ve bilimsel disiplinlere göre düşünebilen bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır.

Dünya bilim ve teknoloji konusunda hızla değişip gelişmektedir. Çekmeköyümüzün bu hıza ayak uydurması ve çağın gerisinde kalmaması için bilim, Çekmeköy Belediyesi'nin öncelikli hedefleri arasındaki yerini korumaktadır. Bu bağlamda bir Bilim Merkezinin Çekmeköy'e ve Çekmeköylülere ivedilikle kazandırılması gerektiğine inanıyorum.

Bilim Merkezinin kurulması ile birlikte, toplumun bilime olan ilgisinin artması sağlanmış ve çocuklara bilimi sevdirme konusunda büyük adımlar atılmış olacaktır Bilim Merkezi tarafından yapılacak olan tüm çalışmalar sadece Çekmeköy için değil tüm Türkiye ve gelecek nesil için birer yatırım olacaktır Bilim Merkezinin "uzay" temalı olarak planlanması, bizi bu konuda ilklerden biri yapacak ve İstanbul genelinde sürekli ziyaret edilen Bilim Merkezlerinden biri olmamızı sağlayacaktır. Her nesil, yaptıklarıyla kendinden sonraki nesillerin yaşamını etkilemektedir. Bizim görevimiz, gelecek nesillere daha mutlu yaşayacakları bir gelecek bırakmalıdır. Daha mutlu bir gelecek için ise öncelikle özgür düşünmek, düşündüklerini eyleme geçirmek ve insan merkezli değerlerle üretilmiş bilim gerekmektedir.

Ahmet Poyraz            
Çekmeköy Belediye Başkanı